Jalostus

Länsigöötanmaanpystykorvia rekisteröidään vuosittain noin 140. Rodun kotimaan ja Suomen lisäksi myös muissa maissa on gööttipopulaatioita, mutta koko maailman kanta on hyvin sekoittunut ja on siten vaikea löytää uutta verta populaatioomme. Populaation monimuotoisuuden turvaamiseksi uroksen elinikäinen jälkeläismäärä on rajoitettu 5 prosenttiin neljän viimeisen vuoden rekisteröinneistä.
 
Tavoitteena ei ole kehittää rotua, vaan säilyttää se sellaisena, kuin se on ollut jo vuosikymmeniä. Tarkoituksena on ylläpitää rodun hyvä terveystilanne mm. tukemalla perinnöllisen muuntelun säilyttämiseen tähtääviä jalostuksellisia toimenpiteitä ja valintoja. Rodun alkuperäinen käyttötarkoitus on nautapaimen ja maatalon yleiskoira. Näitä alkuperäistä käyttötarkoitusta palvelevia ominaisuuksia halutaan rodussa edelleenkin vaalia: toimintakykyä, seurallisuutta, hyvää liikkuvuutta ja suhteellisen helppoa koulutettavuutta. Niin ikään halutaan säilyttää rodulle ominainen luonnontöpöhäntäisyys. Rodussa esiintyvään rotutyypilliseen verkkokalvorappeumaan sekä mahdollisesti muihin esiin tuleviin sairauksiin ja vikoihin suhtaudutaan vakavasti.
 
Rotujärjestön jalostustomikunta seuraa gööttien terveystilannetta, jakaa tietoa, kouluttaa, organisoi objektiivisen tiedon keräämistä populaatiosta ja analysoi kerättyä tietoa.
 
Rodun jalostusta ohjaa jalostuksen tavoiteohjelma (JTO), jonka mukaan uroksen elinikäinen enimmäisjälkeläismäärä on 34 kpl vuonna 2022.
 
Jalostustoimikunta ylläpitää kasvattajalistaa. Kasvattajien tueksi on:
 
Pentuvälityksessä välitetään jäsenkasvattajien pentueita ja myös muiden jo aikuisia länsigöötanmaanpystykorvia, jotka etsivät uutta kotia. Mahdollisista pentueista tai gööteistä ylipäätäänkin voi tiedustella pentuvälityksen yhteyshenkilöltä
 
Uroslistaan voi jokainen ilmoittaa uroksensa, sillä lisää uroksia kaivataan koko ajan. (kts. Minunko urokseni jalostukseen?)
 
Seuraavilla lomakkeilla voit antaa tietoa koirista jalostustoimikunnalle:

Jalostustarkastuksilla
kerätään tietoa koirien ulkomuodosta ja luonteesta.
 
Geenitesteillä selvitetään erityisesti gööttien retinopatiaa eli verkkokalvorappeumaa ja muita ominaisuuksia sekä monimuotoisuutta.
Länsigöötanmaanpystykorvat ry