Jalostustarkastus

Jalostustarkastus on yksityiskohtainen koiran rakenteen tarkastaminen, mittaaminen ja dokumentointi. Tarkastuksessa otetaan myös kantaa koiran luonteeseen ja jalostuskäyttöön. Tarkastus ei ole näyttelyarvostelu eikä koirien mittaustuloksia verrata toisiinsa kilpailunomaisesti. Jalostustarkastuslausuntojen avulla yhdistys saa yksityiskohtaista tietoa gööttikantamme yksilöistä, ja nämä tiedot tulevat palvelemaan myös tulevia harrastaja- ja kasvattajasukupolvia. Omistaja saa tarkastuksesta itselleen nelisivuisen arvostelun. Koirasta otetaan myös valokuva.

Jalostustarkastukseen voi osallistua 15 kk täyttänyt länsigöötanmaanpystykorva. 15–24 kk ikäinen koira arvostellaan nuorena koirana ja sen arvostelu on voimassa kunnes koira täyttää 3 vuotta. Koiran pitää olla tunnistusmerkitty ja rokotettu Kennelliiton sääntöjen mukaisesti.

Yhdistys pyrkii järjestämään jalostustarkastuksen vuosittain. Kasvattajajäsen voi myös järjestää ns. kasvattajan järjestämän jalostustarkastuksen omille koirilleen. Jos tarkastuksessa on tilaa, paikkoja voi vapautua muillekin. Seuraa tapahtumia.

Jos kasvattajana haluat järjestää tarkastuksen, tutustu jalostustarkastuksen järjestämisohjeeseen ja täytä anomuskaavake. Lisätietoja saat jalostustoimikunnalta.

Jalostustarkastetut göötit

 
 
Länsigöötanmaanpystykorvat ry